Alexandros Oikonomidis

minimalstudio
Alexandros Oikonomidis
Based In: Thessaloniki, Greece
Also Serving: China
Awards in the Last 18 Months: 0
Lifetime Awards: 0
Website: minimalstudio.gr
Email: a.oikonomidis@minimalstudio.gr
Phone: 00302310266221
I like people, I like people stories. A wedding is a people story. I like story-telling wedding photography.
Other Photographers Serving Greece